Đường kính 14 mm Mẫu kiểm tra dành cho kiểm tra phát hiện OP-88865

OP-88865 - Đường kính 14 mm Mẫu kiểm tra dành cho kiểm tra phát hiện

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88865

Đường kính

14 mm

Chiều dài

200 mm

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác