1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Cảm biến an toàn
  4. Màn sáng an toàn
  5. Màn sáng an toàn
  6. Các mẫu
  7. Cáp mở rộng, M12 nằm một bên và Dây điện rời nằm ở bên còn lại, 5 m, PNP

Màn sáng an toànSê-ri SL-C

Cáp mở rộng, M12 nằm một bên và Dây điện rời nằm ở bên còn lại, 5 m, PNP

SL-C5P

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị
Liên hệ với chúng tôi::
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Cảm biến an toàn