Màn sáng an toàn

Sê-ri SL-C

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 56 trục quang - GL-R56H

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 56 trục quang SL-C56HM

SL-C56HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 56 trục quang

Các mẫu khác