Màn sáng an toàn

Sê-ri SL-C

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Màn sáng an toàn - Sê-ri GL-R

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 28 trục quang SL-C28H

SL-C28H - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 28 trục quang

  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)

Các mẫu khác