Màn sáng an toàn

Sê-ri SL-C

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 24 trục quang - GL-R24H

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 24 trục quang SL-C24HM

SL-C24HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 24 trục quang

Các mẫu khác