Màn sáng an toàn

Sê-ri SL-C

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Thiết bị chính, loại bảo vệ bàn tay, 20 trục quang - GL-R20H

Thiết bị chính, loại chắc chắn, 20 trục quang SL-C20HM

SL-C20HM - Thiết bị chính, loại chắc chắn, 20 trục quang

Các mẫu khác