Màn sáng an toàn

Sê-ri SL-C

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Màn sáng an toàn - Sê-ri GL-R

Thiết bị chính, loại đa công dụng, 16 trục quang SL-C16L

SL-C16L - Thiết bị chính, loại đa công dụng, 16 trục quang

  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)

Các mẫu khác