Cảm biến áp suất tương thích mạng

Sê-ri AP-N

Catalogue Tải Catalogue về

Cảm biến áp suất tương thích mạng Sê-ri AP-N

Đọc hàng loạt dữ liệu áp suất
Cảm biến áp suất khí tương thích mạng

Sê-ri AP-N - Cảm biến áp suất tương thích mạng

Cảm biến áp suất hỗ trợ nhiều mạng, bao gồm EtherNet/IP®

Các đặc điểm nổi trội

Hỗ trợ nhiều mạng trường mở

Sê-ri AP-N có thể được sử dụng bởi mọi nhà sản xuất PLC nhờ có khả năng tương thích với các mạng trường mở hàng đầu thế giới.

EtherCAT® is registered trademark and patented technology, licensed by Beckhoff Automation GmbH, Germany.

Có thể kết nối với nhiều cảm biến trong một mạng lưới

Kết nối với nhiều loại cảm biến - bao gồm cảm biến sợi quang, cảm biến laser, và cảm biến lưu lượng - để tạo thành một mạng lưới tất cả trong một.

Lý tưởng cho việc giảm công sức quản lý và bảo trì dự đoán

Từ xác nhận hấp phụ đến xác nhận áp suất ban đầu và xác nhận vị trí, Sê-ri AP-N đẩy mạnh khả năng sử dụng trong nhiều ứng dụng cảm biến áp suất.