Models Thiết bị đầu cuối mã vạch cầm tay Sê-ri BT-W80

Sản phẩm

BT-WCG14 - Khối sạc pin có thể sạc lại gấp bốn lần dành

BT-WCG14

Khối sạc pin có thể sạc lại gấp bốn lần dành