Thiết bị đầu cuối mã vạch cầm tay Sê-ri BT-W80

Sê-ri BT-W80 - Thiết bị đầu cuối mã vạch cầm tay

Cấu trúc chắc chắn, có thể chống chịu lực tác động khi thả rơi từ độ cao 3 mét.
Thời gian sử dụng liên tục tối thiểu 28 giờ.

ĐỀ NGHỊ

Sản phẩm thay thế

Đọc ngay lập tức các mã xa và gần

Sê-ri BT-W300/W200 - Thiết bị đầu cuối mã vạch cầm tay

  • Đọc ngay lập tức các mã xa và gần
  • Đọc ngay lập tức một cách đơn giản bằng cách đặt lên mã
  • Dễ dàng đọc những mã cực nhỏ

Tải Catalogue về Sê-ri BT-W300/W200 Máy đọc mã cầm tay Catalo