Bộ sạc pin có thể sạc lại gấp năm lần dành cho sê-ri BT-600/1000/3000 BT-CG35

BT-CG35 - Bộ sạc pin có thể sạc lại gấp năm lần dành cho sê-ri BT-600/1000/3000

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác