Models Thiết bị đầu cuối mã vạch cầm tay Sê-ri BT-W70

Sản phẩm

BT-CG35 - Bộ sạc pin có thể sạc lại gấp năm lần dành cho sê-ri BT-600/1000/3000

BT-CG35

Bộ sạc pin có thể sạc lại gấp năm lần dành cho sê-ri BT-600/1000/3000

BT-A15 - Miếng đệm pin có thể sạc lại dành cho khối sạc pin gấp năm lần (bộ 5 cái)

BT-A15

Miếng đệm pin có thể sạc lại dành cho khối sạc pin gấp năm lần (bộ 5 cái)

BT-WB3 - Bộ pin có thể sạc lại công suất sao

BT-WB3

Bộ pin có thể sạc lại công suất sao