Models Đầu cuối cầm tay mã vạch siêu nhỏ gọn Sê-ri BT-600

Sản phẩm

BT-600 - Đầu cuối đọc mã vạch màu cầm tay siêu nhỏ, loại khối

BT-600

Đầu cuối đọc mã vạch màu cầm tay siêu nhỏ, loại khối

BT-UC6LC - Khối giao tiếp sê-ri BT-600 (Loại LAN) (Mẫu có thể sử dụng ở Trung Quốc)

BT-UC6LC

Khối giao tiếp sê-ri BT-600 (Loại LAN) (Mẫu có thể sử dụng ở Trung Quốc)

BT-UC6RC - Khối giao tiếp sê-ri BT-600 (Loại RS-232C) (Mẫu có thể sử dụng ở Trung Quốc)

BT-UC6RC

Khối giao tiếp sê-ri BT-600 (Loại RS-232C) (Mẫu có thể sử dụng ở Trung Quốc)

BT-UC6UC - Khối giao tiếp sê-ri BT-600 (Loại USB) (Mẫu có thể sử dụng ở Trung Quốc)

BT-UC6UC

Khối giao tiếp sê-ri BT-600 (Loại USB) (Mẫu có thể sử dụng ở Trung Quốc)

BT-CG35 - Bộ sạc pin có thể sạc lại gấp năm lần dành cho sê-ri BT-600/1000/3000

BT-CG35

Bộ sạc pin có thể sạc lại gấp năm lần dành cho sê-ri BT-600/1000/3000

BT-UC65 - Khối sạc pin gấp năm lần dành cho sê-ri BT-600

BT-UC65

Khối sạc pin gấp năm lần dành cho sê-ri BT-600

BT-H10W - Gói phần mềm lớp giữa BT-Navigator

BT-H10W

Gói phần mềm lớp giữa BT-Navigator

BT-HD10L - Bộ phát triển chương trình (C Library)

BT-HD10L

Bộ phát triển chương trình (C Library)

BT-A15 - Miếng đệm pin có thể sạc lại dành cho khối sạc pin gấp năm lần (bộ 5 cái)

BT-A15

Miếng đệm pin có thể sạc lại dành cho khối sạc pin gấp năm lần (bộ 5 cái)

BT-B60 - Bộ pin có thể sạc lại dành cho sê-ri BT-600, Loại chuẩn

BT-B60

Bộ pin có thể sạc lại dành cho sê-ri BT-600, Loại chuẩn

BT-B62 - Bộ pin có thể sạc lại dành cho sê-ri BT-600, Loại dung lượng lớn

BT-B62

Bộ pin có thể sạc lại dành cho sê-ri BT-600, Loại dung lượng lớn

OP-87386 - Phụ tùng đọc công tắc dành cho BT-600

OP-87386

Phụ tùng đọc công tắc dành cho BT-600