Đầu cuối cầm tay mã vạch siêu nhỏ gọn Sê-ri BT-600

Sê-ri BT-600 - Đầu cuối cầm tay mã vạch siêu nhỏ gọn

Thiết bị đầu cuối cầm tay loại phân theo từng lô gắn với màn hình màu tinh thể lỏng và siêu nhỏ gọn