Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Phụ tùng đọc công tắc dành cho sê-ri BT-1000 OP-84461

OP-84461 - Phụ tùng đọc công tắc dành cho sê-ri BT-1000

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác