Models Đầu cuối cầm tay siêu nhỏ gọn Sê-ri BT-1000

Sản phẩm

BT-UC10L - Khối giao tiếp dành cho sê-ri BT-1000 (Loại LAN)

BT-UC10L

Khối giao tiếp dành cho sê-ri BT-1000 (Loại LAN)

BT-UC10R - Khối giao tiếp dành cho sê-ri BT-1000 (Loại RS-232C)

BT-UC10R

Khối giao tiếp dành cho sê-ri BT-1000 (Loại RS-232C)

BT-UC10U - Khối giao tiếp dành cho sê-ri BT-1000 (Loại USB)

BT-UC10U

Khối giao tiếp dành cho sê-ri BT-1000 (Loại USB)

BT-CG35 - Bộ sạc pin có thể sạc lại gấp năm lần dành cho sê-ri BT-600/1000/3000

BT-CG35

Bộ sạc pin có thể sạc lại gấp năm lần dành cho sê-ri BT-600/1000/3000

BT-UC15 - Khối sạc pin gấp năm lần dành cho sê-ri BT-1000/1500

BT-UC15

Khối sạc pin gấp năm lần dành cho sê-ri BT-1000/1500

BT-H10W - Gói phần mềm lớp giữa BT-Navigator

BT-H10W

Gói phần mềm lớp giữa BT-Navigator

BT-HD10L - Bộ phát triển chương trình (C Library)

BT-HD10L

Bộ phát triển chương trình (C Library)

BT-A15 - Miếng đệm pin có thể sạc lại dành cho khối sạc pin gấp năm lần (bộ 5 cái)

BT-A15

Miếng đệm pin có thể sạc lại dành cho khối sạc pin gấp năm lần (bộ 5 cái)

BT-B10 - Gói pin sạc dành cho Sê-ri BT-1000 Loại chuẩn

BT-B10

Gói pin sạc dành cho Sê-ri BT-1000 Loại chuẩn

BT-B12 - Bộ pin có thể sạc lại dành cho sê-ri BT-1000, Loại dung lượng lớn

BT-B12

Bộ pin có thể sạc lại dành cho sê-ri BT-1000, Loại dung lượng lớn

OP-84461 - Phụ tùng đọc công tắc dành cho sê-ri BT-1000

OP-84461

Phụ tùng đọc công tắc dành cho sê-ri BT-1000

OP-87161 - Vỏ mềm dành cho BT-1500用ソフトウェアケース

OP-87161

Vỏ mềm dành cho BT-1500用ソフトウェアケース