Đồng hồ đo độ dịch chuyển đồng tụ laser quét bề mặt

Sê-ri LT-9000

Sản phẩm này đã ngưng sản xuất.

Đồng hồ đo độ dịch chuyển đồng tụ laser quét bề mặt Sê-ri LT-9000

Sê-ri LT-9000 - Đồng hồ đo độ dịch chuyển đồng tụ laser quét bề mặt

Đồng hồ đo độ dịch chuyển laser quét bề mặt. Quét trục Z để đạt độ chính xác và độ phân giải. Quét trục X để đạt độ ổn định. Mục tiêu trong suốt không còn là vấn đề khó khăn nữa.

ĐỀ NGHỊ

Sản phẩm thay thế

Hiệu suất thuộc dạng tốt nhất thế giới ở tất cả các lĩnh vực mang đến độ chính xác cho bất kỳ ứng dụng nào.

Sê-ri LK-G5000 - Cảm biến phát hiện độ dịch chuyển bằng laser tốc độ siêu cao/độ chính xác cực cao

  • Nhanh nhất trên thế giới: 392kHz
  • Độ chính xác cao nhất so với sản phẩm trong cùng Loại: ±0,02%
  • Khả năng lặp lại cao nhất trong cùng Loại: 0,005μm
  • ĐIỀU KHIỂN "ABLE II" PHÁT TRIỂN MỚI

Tải Catalogue về Sê-ri LK-G5000 Cảm biến phát hiện độ dịch chuyển bằng laser tốc độ siêu cao/độ chính xác cực cao Catalo