Đồng hồ đo độ dịch chuyển đồng tụ laser quét bề mặt

Sê-ri LT-9000

Catalogue Tải Catalogue về

Models Đồng hồ đo độ dịch chuyển đồng tụ laser quét bề mặt Sê-ri LT-9000

Sản phẩm

LT-9000SO(5651) - Bộ điều khiển, không có chức năng camera

LT-9000SO(5651)

Bộ điều khiển, không có chức năng camera

LT-9001H - Bộ điều khiển, Khó điều khiển xuất, không có chức năng camera

LT-9001H

Bộ điều khiển, Khó điều khiển xuất, không có chức năng camera

LT-9501H - Bộ điều khiển, Khó điều khiển xuất, có chức năng camera

LT-9501H

Bộ điều khiển, Khó điều khiển xuất, có chức năng camera

LT-9011 - Đầu cảm biến, Khó điều khiển xuất, không có Chức năng camera

LT-9011

Đầu cảm biến, Khó điều khiển xuất, không có Chức năng camera

LT-9011M - Đầu cảm biến, Khó điều khiển xuất, có Chức năng camera

LT-9011M

Đầu cảm biến, Khó điều khiển xuất, có Chức năng camera

LT-9031 - Đầu cảm biến, Khó điều khiển xuất, không có Chức năng camera

LT-9031

Đầu cảm biến, Khó điều khiển xuất, không có Chức năng camera

LT-9031M - Đầu cảm biến, Khó điều khiển xuất, có Chức năng camera

LT-9031M

Đầu cảm biến, Khó điều khiển xuất, có Chức năng camera

OP-26401 - Bộ điều hợp chuyển đổi RS-232C (9 chấu)

OP-26401

Bộ điều hợp chuyển đổi RS-232C (9 chấu)

OP-42278 - Đế đỡ màn hình dành cho CA-MP81/CA-MN81

OP-42278

Đế đỡ màn hình dành cho CA-MP81/CA-MN81

OP-96369 - 25 chân, D-sub, đầu nối chuyển đổi mô đun 6 chân

OP-96369

25 chân, D-sub, đầu nối chuyển đổi mô đun 6 chân