1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ cảm biến đo
  4. Các bộ cảm biến khoảng cách tiếp xúc / LVDT
  5. Bộ cảm biến tiếp xúc kỹ thuật số có độ chính xác cao
  6. Các mẫu
  7. Loại GT2-75N 5 m

Bộ cảm biến tiếp xúc kỹ thuật số có độ chính xác caoSê-ri GT2

Loại GT2-75N 5 m

GT2-75N(5M)

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::

Những tip về cảm biến tiếp xúc

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ cảm biến đo