Cảm biến độ dịch chuyển kỹ thuật số loại tiếp xúc có chính xác cao

Sê-ri AT2

Catalogue Tải Catalogue về

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.