Cảm biến độ dịch chuyển kỹ thuật số loại tiếp xúc có chính xác cao

Sê-ri AT2

Catalogue Tải Catalogue về

Cảm biến độ dịch chuyển kỹ thuật số loại tiếp xúc có chính xác cao Sê-ri AT2

Sê-ri AT2 - Cảm biến độ dịch chuyển kỹ thuật số loại tiếp xúc có chính xác cao

Các cảm biến loại tiếp xúc nhiều mẫu bao gồm loại áp suất tiếp xúc cực thấp

ĐỀ NGHỊ

Sản phẩm thay thế

Cảm biến loại tiếp xúc có độ bền cao đảm bảo đo ổn định ngay cả trong môi trường dầu

Sê-ri GT2 - Bộ cảm biến tiếp xúc kỹ thuật số có độ chính xác cao

  • Thiết kế có khả năng chống chịu dầu IP67G để đo trong quy trình máy và các môi trường dầu khác
  • Lựa chọn từ 29 loại đầu đo khác nhau
  • Dể dàng tích hợp với nhiều giao thức kết nối

Tải Catalogue về Sê-ri GT2 Bộ cảm biến tiếp xúc kỹ thuật số có độ chính xác cao Catalo