1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Hệ thống đo
  4. Hệ thống đo hình ảnh
  5. Hệ thống đo lường kích thước hình ảnh
  6. Các mẫu
  7. Tấm gá lắp

Hệ thống đo lường kích thước hình ảnhSê-ri IM-8000

Tấm gá lắp

OP-88185

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

OP-88185

Loại

Tấm cố định

Tổng quan

Tấm này được dùng để cố định đồ vật bằng cách dán lên kính đế của Sê-ri IM-7000.

Number included

10 cái

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Hệ thống đo