1. Trang chủ
 2. Các sản phẩm
 3. Hệ thống đo
 4. Hệ thống đo hình ảnh
 5. Hệ thống đo lường kích thước hình ảnh
 6. Các mẫu

Hệ thống đo lường kích thước hình ảnh

Sê-ri IM-8000

Danh sách mẫu

1 - 21 của 21 sản phẩm được liệt kê bên dưới

 • Trở lại
 • / 1
Xem
 • Thumbnail
 • Thumbnail+Description
 • List
Các mẫu ngưng sản xuất:
 • IM-8000 - Bộ điều khiển

 • IM-8005 - Bàn soi ø100 mm Mẫu kết hợp khối vòng chiếu sáng cố định

 • IM-8020 - Bàn soi vuông 200 mm Mẫu kết hợp khối vòng chiếu sáng có thể lập trình/đầu dò ánh sáng

 • IM-8030 - Bàn soi vuông 300 × 200 mm Mẫu bàn soi rộng kết hợp khối vòng chiếu sáng có thể lập trình/đầu dò ánh sáng

 • IM-8030T - Bàn soi vuông 300 × 200 mm Mẫu bàn soi rộng kết hợp khối vòng chiếu sáng có thể lập trình/đầu dò ánh sáng/Khối đo chiều cao tiếp xúc

 • IM-DXW12NT - Chiếu sáng đồng trục

  • Dữ liệu kỹ thuật (PDF)
  • Dữ liệu CAD
  • Hướng dẫn sử dụng
 • IM-G23 - Kính bàn soi (gói ba cái) 200 mm

  • Dữ liệu kỹ thuật (PDF)
  • Dữ liệu CAD
  • Hướng dẫn sử dụng
 • IM-G33 - Kính bàn soi (gói ba cái) 300 × 200 mm

  • Dữ liệu kỹ thuật (PDF)
  • Dữ liệu CAD
  • Hướng dẫn sử dụng
 • IM-H3C - Mô đun nhập dữ liệu CAD

  • Dữ liệu kỹ thuật (PDF)
  • Dữ liệu CAD
  • Hướng dẫn sử dụng
 • IM-H3EE - Trình soạn thảo cài đặt đo IM

  • Dữ liệu kỹ thuật (PDF)
  • Dữ liệu CAD
  • Hướng dẫn sử dụng
 • IM-PH4 - PM_215PH4

  • Dữ liệu kỹ thuật (PDF)
  • Dữ liệu CAD
  • Hướng dẫn sử dụng
 • IM-PH8 - PM_215PH8

  • Dữ liệu kỹ thuật (PDF)
  • Dữ liệu CAD
  • Hướng dẫn sử dụng
 • IM-RU1 - Khối quay

  • Dữ liệu kỹ thuật (PDF)
  • Dữ liệu CAD
  • Hướng dẫn sử dụng
 • IM-SG2 - Kính đế cường lực

 • IM-SG3 - Kính đế cường lực dành cho 300×200mm

  • Dữ liệu kỹ thuật (PDF)
  • Dữ liệu CAD
  • Hướng dẫn sử dụng
 • OP-88179 - Kính đế

 • OP-88185 - Tấm gá lắp

 • OP-88239 - Kính đế dành cho 300×200mm

  • Dữ liệu kỹ thuật (PDF)
  • Dữ liệu CAD
  • Hướng dẫn sử dụng
 • OP-88552 - Biểu đồ điều chỉnh IM

  • Dữ liệu kỹ thuật (PDF)
  • Dữ liệu CAD
  • Hướng dẫn sử dụng
 • OP-88560 - PM_9688560

  • Dữ liệu kỹ thuật (PDF)
  • Dữ liệu CAD
  • Hướng dẫn sử dụng
 • OP-88561 - PM_9688561

  • Dữ liệu kỹ thuật (PDF)
  • Dữ liệu CAD
  • Hướng dẫn sử dụng
 • Trở lại
 • / 1
 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

Xem thêm một số sê ri trong Hệ thống đo hình ảnh

Các loại trong Hệ thống đo

Hệ thống đo