1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Hệ thống đo
  4. Hệ thống đo hình ảnh
  5. Hệ thống đo lường kích thước hình ảnh
  6. Các mẫu
  7. Kính đế

Hệ thống đo lường kích thước hình ảnhSê-ri IM-8000

Kính đế

OP-88179

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

OP-88179

Loại

Kính đế

Tổng quan

Một trong số các loại kính này được bán kèm theo IM-7020 hoặc 7010.

Applicable product

IM-7010,IM-7020

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Hệ thống đo