Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng tiêu chuẩn - MD-X2500A

Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng chuẩn/Công tắc) MD-X1500C

MD-X1500C - Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng chuẩn/Công tắc)

  • Khắc CE
  • CSA

Thông số kỹ thuật

Mẫu

MD-X1500C

Loại

Cụm khắc (bộ điều khiển + đầu) 25 W Vùng chuẩn

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác