Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Máy khắc bằng Laser Hydrid 3 Trục Vùng rộng - MD-X2020A

Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng rộng/Công tắc) MD-X1020C

MD-X1020C - Máy khắc bằng laser Hybrid 3 trục (Vùng rộng/Công tắc)

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

  • Khắc CE
  • CSA

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác