Phần mềm bổ trợ 3D cho Marking Builder 3 MB3-H3D1

MB3-H3D1 - Phần mềm bổ trợ 3D cho Marking Builder 3

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Thông số kỹ thuật

Mẫu

MB3-H3D1

Loại

Phần mềm bổ trợ 3D cho Marking Builder 3 (khắc trên mặt phẳng, hình trụ, hình nón hoặc hình cầu; khắc Z-MAP)

Hệ điều hành được hỗ trợ

Windows 10, 8.1, 8, 7 (SP1 trở lên) *1

Ngôn ngữ được hỗ trợ

tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung giản thể, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Ý

*1 Windows là thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác