Bộ điều khiển logic khả lập trìnhSê-ri KV Nano

KV-NC4AD

Khối chuyển đổi A/D Loại 4 điểm

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển