Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Tranzito đầu nối 64 điểm (bộ nguồn) - KV-C64TD

Trazito đầu nối 64 điểm (bộ nhận) KV-C64TA

KV-C64TA - Trazito đầu nối 64 điểm (bộ nhận)

Phần mềm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(us)

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác