Bộ điều khiển khả lập trình

Sê-ri KV-7000

Catalogue Tải Catalogue về

Khối EtherNet/IP™ KV-EP21V

KV-EP21V - Khối EtherNet/IP™

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)

Thông số kỹ thuật

Mẫu

KV-EP21V

Loại

Khối EtherNet/IP™

Ứng dụng PC

Số lượng ổ cắm: TCP 8/UDP 0, Số cổng: 8,500 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)*1

Giao tiếp liên kết mức cao hơn

Số lượng ổ cắm: TCP Tổng cộng 15/UDP 1, Số cổng: 8,501 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)*2*3

Giao tiếp giao thức MC

Số lượng ổ cắm: TCP Tổng cộng 15/UDP 1, Số cổng: 5,000 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)*2*3

Kết nối VT3

Số lượng ổ cắm: TCP 0/UDP 1, Số cổng: 8,502 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)

Máy chủ FTP

Số lượng ổ cắm: TCP 4, Số cổng: 20, 21

Điều chỉnht tự động dữ liệu đồng hồ

Số lượng ổ cắm: UDP 1, Số cổng: 123

Gửi và nhận Mail (SMTP, POP3)

Số lượng ổ cắm: TCP 2, Số cổng: 25, 110

DNS

Số lượng ổ cắm: UDP 1, Số cổng: 53

Máy khách FTP

Số lượng ổ cắm: TCP 2, Số cổng: 20, 21 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,535)

Liên kết PLC đơn giản

Số lượng ổ cắm: UDP 1, Số cổng: 5,001 (cài đặt trong phạm vi từ 1 đến 65,536)

Chức năng giao tiếp chu kỳ EtherNet/IP™

Số lượng ổ cắm: TCP Tổng cộng 320/UDP 1, Số cổng: 2,222

Chức năng giao tiếp tin báo EtherNet/IP™

Số lượng ổ cắm: TCP Tổng cộng 320/UDP 1, Số cổng: 44,818

Khối CPU có thể kết nối

KV-8000/7500/7300/5500/5000/3000

Dòng điện tiêu thụ trong

Từ 100 mA trở xuống

Khối lượng

Xấp xỉ 120 g

*1 KV STUDIO, KV COM+, DATA BUILDER
*2 Trong giao tiếp liên kết cao hơn và giao tiếp giao thức MC, ổ cắm TCP và ổ cắm UDP có thể được sử dụng cùng lúc.
*3 Trong giao tiếp liên kết cao hon và giao tiếp giao thức MC, lên đến 15 ổ cắm TCP có thể được sử dụng.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác