Bộ điều khiển khả lập trình

Sê-ri KV-7000

Catalogue Tải Catalogue về

Bộ điều khiển khả lập trình Sê-ri KV-7000

Sê-ri KV-7000 - Bộ điều khiển khả lập trình

Tốc độ và lưu trữ vượt trội vượt quá mong đợi dành cho PLC.

ĐỀ NGHỊ

Sản phẩm thay thế

Chức năng lưu trữ vận hành tích hợp

Sê-ri KV-8000 - Bộ điều khiển khả lập trình

  • Giảm thời gian chết thông qua lưu trữ, phát lại và phân tích. Lưu trữ tất cả các thiết bị
  • Hệ thống điều khiển định vị/chuyển động KV-X MOTION
  • Kết nối mạng không cần viết chương trình KV-X COM
  • CHỈ MỘT PLC mang đến một khái niệm hoàn toàn mới về tốc độ và lưu trữ

Tải Catalogue về KV-8000 Series Programmable Logic Controller Catalogue