Bộ điều khiển khả lập trình

Sê-ri KV-7000

Catalogue Tải Catalogue về

Khối DeviceNet® KV-DN20

KV-DN20 - Khối DeviceNet®

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(c/us)

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác