Bộ điều khiển khả lập trình

Sê-ri KV-7000

Catalogue Tải Catalogue về

Mẫu này đã ngưng sản xuất.
Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Sản phẩm có thể thay thế được đề nghị: Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm - KV-C32XC

Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm KV-C32XA

KV-C32XA - Khối đầu cuối đinh vít 32 điểm

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Phần mềm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(us)

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác