1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ thiết bị điều khiển
  4. HMI
  5. Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm
  6. Các mẫu
  7. VT STUDIO Ver. 4

Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạmSê-ri VT3

VT STUDIO Ver. 4

VT3-H3

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chọn ngôn ngữ

Mẫu

VT3-H3

Công suất bộ nhớ

256MB trở lên

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển