Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm

Sê-ri VT3

Catalogue Tải Catalogue về

Models Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm Sê-ri VT3

Sản phẩm

VT3-Q5H - Bảng điều khiển chạm màu QVGA TFT 5 inch

VT3-Q5H

Bảng điều khiển chạm màu QVGA TFT 5 inch

VT3-Q5HG - Màn hình bảng điều khiển cảm ứng cầm tay QVGA 5" TFT màu loại nguồn cung cấp điện DC

VT3-Q5HG

Màn hình bảng điều khiển cảm ứng cầm tay QVGA 5" TFT màu loại nguồn cung cấp điện DC

VT3-Q5M - Bảng điều khiển chạm đơn sắc QVGA STN 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC Ngưng

VT3-Q5M

Bảng điều khiển chạm đơn sắc QVGA STN 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC

VT3-Q5MW - Bảng điều khiển chạm đơn sắc QVGA STN 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC Ngưng

VT3-Q5MW

Bảng điều khiển chạm đơn sắc QVGA STN 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC

VT3-Q5S - Bảng điều khiển chạm màu QVGA STN 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC Ngưng

VT3-Q5S

Bảng điều khiển chạm màu QVGA STN 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC

VT3-Q5SW - Bảng điều khiển chạm màu QVGA STN 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC Ngưng

VT3-Q5SW

Bảng điều khiển chạm màu QVGA STN 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC

VT3-Q5T - Bảng điều khiển chạm màu QVGA TFT 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC Ngưng

VT3-Q5T

Bảng điều khiển chạm màu QVGA TFT 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC

VT3-Q5TW - Bảng điều khiển chạm màu QVGA TFT 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC Ngưng

VT3-Q5TW

Bảng điều khiển chạm màu QVGA TFT 5 inch, Nguồn điện cung cấp DC

VT3-S10 - Bảng điều khiển chạm màu SVGA TFT 10 inch Ngưng

VT3-S10

Bảng điều khiển chạm màu SVGA TFT 10 inch

VT3-S12 - Bảng điều khiển chạm màu SVGA TFT 12 inch Ngưng

VT3-S12

Bảng điều khiển chạm màu SVGA TFT 12 inch

VT3-S12D - Bảng điều khiển chạm loại DC màu SVGA TFT 12 inch Ngưng

VT3-S12D

Bảng điều khiển chạm loại DC màu SVGA TFT 12 inch

VT3-V10 - Bảng điều khiển chạm màu VGA TFT 10 inch Ngưng

VT3-V10

Bảng điều khiển chạm màu VGA TFT 10 inch

VT3-V10D - Bảng điều khiển chạm loại DC màu VGA TFT 10 inch Ngưng

VT3-V10D

Bảng điều khiển chạm loại DC màu VGA TFT 10 inch

VT3-V6H - Bảng điều khiển chạm màu VGA TFT 6 inch

VT3-V6H

Bảng điều khiển chạm màu VGA TFT 6 inch

VT3-V6HG - Màn hình bảng điều khiển cảm ứng cầm tay VGA 6" TFT màu loại nguồn cung cấp điện DC

VT3-V6HG

Màn hình bảng điều khiển cảm ứng cầm tay VGA 6" TFT màu loại nguồn cung cấp điện DC

VT3-V7 - Bảng điều khiển chạm màu VGA TFT 7 inch

VT3-V7

Bảng điều khiển chạm màu VGA TFT 7 inch

VT3-V7R - Bảng điều khiển bố trí tự do màu VGA TFT 7 inch

VT3-V7R

Bảng điều khiển bố trí tự do màu VGA TFT 7 inch

VT3-V8 - Bảng điều khiển chạm màu VGA TFT 8 inch

VT3-V8

Bảng điều khiển chạm màu VGA TFT 8 inch

VT3-W4G - Bảng điều khiển chạm loại RS-232C đơn sắc STN 4 inch (Xanh/Cam/Đỏ) Ngưng

VT3-W4G

Bảng điều khiển chạm loại RS-232C đơn sắc STN 4 inch (Xanh/Cam/Đỏ)

VT3-W4GA - Bảng điều khiển chạm loại RS-422/485 đơn sắc STN 4 inch (Xanh/Cam/Đỏ) Ngưng

VT3-W4GA

Bảng điều khiển chạm loại RS-422/485 đơn sắc STN 4 inch (Xanh/Cam/Đỏ)

VT3-W4M - Bảng điều khiển chạm loại RS-232C đơn sắc STN 4 inch (Trắng/Hồng/Đỏ) Ngưng

VT3-W4M

Bảng điều khiển chạm loại RS-232C đơn sắc STN 4 inch (Trắng/Hồng/Đỏ)

VT3-W4MA - Bảng điều khiển chạm loại RS-422/485 đơn sắc STN 4 inch (Trắng/Hồng/Đỏ) Ngưng

VT3-W4MA

Bảng điều khiển chạm loại RS-422/485 đơn sắc STN 4 inch (Trắng/Hồng/Đỏ)

VT3-W4T - Bảng điều khiển chạm loại RS-232C màu TFT 4 inch

VT3-W4T

Bảng điều khiển chạm loại RS-232C màu TFT 4 inch

VT3-W4TA - Bảng điều khiển chạm loại RS-422/485 màu TFT 4 inch

VT3-W4TA

Bảng điều khiển chạm loại RS-422/485 màu TFT 4 inch

VT3-X15 - Bảng điều khiển chạm màu XGA TFT 15 inch

VT3-X15

Bảng điều khiển chạm màu XGA TFT 15 inch

VT3-X15D - Bảng điều khiển chạm loại DC màu XGA TFT 15 inch

VT3-X15D

Bảng điều khiển chạm loại DC màu XGA TFT 15 inch

VT2-E2 - Khối EtherNet (tương thích với Pict Bridge) (cho cả VT3 và VT2)

VT2-E2

Khối EtherNet (tương thích với Pict Bridge) (cho cả VT3 và VT2)

VT2-P2 - Khối máy in (tương thích với Pict Bridge) (cho cả VT3 và VT2)

VT2-P2

Khối máy in (tương thích với Pict Bridge) (cho cả VT3 và VT2)

VT3-VD1 - Khối ngõ vào video 1 kênh (dành cho VT3) Ngưng

VT3-VD1

Khối ngõ vào video 1 kênh (dành cho VT3)

VT3-VD4 - Khối ngõ vào video 4 kênh/RGB (dành cho VT3) Ngưng

VT3-VD4

Khối ngõ vào video 4 kênh/RGB (dành cho VT3)

VT3-H3E - VT STUDIO Ver. 4: Phiên bản Tiếng Anh Ngưng

VT3-H3E

VT STUDIO Ver. 4: Phiên bản Tiếng Anh

OP-24025 - Cáp kết nối trực tiếp cổng Pro Com KV (5 m)

OP-24025

Cáp kết nối trực tiếp cổng Pro Com KV (5 m)

OP-24045 - Cáp kết nối trực tiếp cổng Pro Com KV (1 m)

OP-24045

Cáp kết nối trực tiếp cổng Pro Com KV (1 m)

OP-26484 - Cáp kết nối trực tiếp cổng Pro Com sê-ri KV/KZ 5 m

OP-26484

Cáp kết nối trực tiếp cổng Pro Com sê-ri KV/KZ 5 m

OP-31096 - Cáp kết nối trực tiếp cổng Pro Com sê-ri Mitsubishi FXN (5 m)

OP-31096

Cáp kết nối trực tiếp cổng Pro Com sê-ri Mitsubishi FXN (5 m)

OP-35403 - Cáp kết nối trực tiếp cổng Pro Com sê-ri KV/KZ (1m)

OP-35403

Cáp kết nối trực tiếp cổng Pro Com sê-ri KV/KZ (1m)

OP-42290 - Cáp bảng điều khiển (3 m) dành cho CV

OP-42290

Cáp bảng điều khiển (3 m) dành cho CV

OP-51415 - Cáp kết nối trực tiếp cổng Pro Com sê-ri Mitsubishi Q (5 m)

OP-51415

Cáp kết nối trực tiếp cổng Pro Com sê-ri Mitsubishi Q (5 m)

OP-75039 - Cáp kết nối trực tiếp cổng Pro Com sê-ri Mitsubishi Q (5 m)

OP-75039

Cáp kết nối trực tiếp cổng Pro Com sê-ri Mitsubishi Q (5 m)

OP-87180 - Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com sê-ri KV (3 m) dành cho VT3-Q5H(G)

OP-87180

Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com sê-ri KV (3 m) dành cho VT3-Q5H(G)

OP-87181 - Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com sê-ri KV (5 m) dành cho VT3-Q5H(G)

OP-87181

Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com sê-ri KV (5 m) dành cho VT3-Q5H(G)

OP-87182 - Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com sê-ri Mitsubishi Electric MELSEC Q (3 m) dành cho VT3-Q5H(G)

OP-87182

Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com sê-ri Mitsubishi Electric MELSEC Q (3 m) dành cho VT3-Q5H(G)

OP-87183 - Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com sê-ri Mitsubishi Electric MELSEC Q (5 m) dành cho VT3-Q5H(G)

OP-87183

Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com sê-ri Mitsubishi Electric MELSEC Q (5 m) dành cho VT3-Q5H(G)

OP-87184 - Cáp kết nối trực tiếp sê-ri Mitsubishi FXN (5 m)

OP-87184

Cáp kết nối trực tiếp sê-ri Mitsubishi FXN (5 m)

OP-87191 - RS-232C/422/485 và cáp kết nối Ethernet (3 m)

OP-87191

RS-232C/422/485 và cáp kết nối Ethernet (3 m)

OP-87192 - RS-232C/422/485 và cáp kết nối Ethernet (5 m)

OP-87192

RS-232C/422/485 và cáp kết nối Ethernet (5 m)

OP-87193 - RS-232C/422/485 và cáp kết nối Ethernet (10 m)

OP-87193

RS-232C/422/485 và cáp kết nối Ethernet (10 m)

OP-87194 - Cáp có đầu nối có thể tháo rời (3 m)

OP-87194

Cáp có đầu nối có thể tháo rời (3 m)

OP-87195 - Cáp có đầu nối có thể tháo rời (5 m)

OP-87195

Cáp có đầu nối có thể tháo rời (5 m)

OP-87196 - Cáp có đầu nối có thể tháo rời (10 m)

OP-87196

Cáp có đầu nối có thể tháo rời (10 m)

VT-C15R2 - Cáp RS-422A 15 m dành cho VT3-V7R/VT-7SR

VT-C15R2

Cáp RS-422A 15 m dành cho VT3-V7R/VT-7SR

VT-C5A - Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com Mitsubishi Electric A/FX 5 m dành cho VT3-V7R/VT-7SR Ngưng

VT-C5A

Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com Mitsubishi Electric A/FX 5 m dành cho VT3-V7R/VT-7SR

VT-C5F - Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com Mitsubishi Electric FXN 5 m dành cho VT3-V7R/VT-7SR Ngưng

VT-C5F

Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com Mitsubishi Electric FXN 5 m dành cho VT3-V7R/VT-7SR

VT-C5K1 - Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com KZ/KV 5 m dành cho VT3-V7R/VT-7SR

VT-C5K1

Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com KZ/KV 5 m dành cho VT3-V7R/VT-7SR

VT-C5K2 - Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com KZ-A500 5 m dành cho VT3-V7R/VT-7SR Ngưng

VT-C5K2

Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com KZ-A500 5 m dành cho VT3-V7R/VT-7SR

VT-C5R1 - Cáp liên kết RS-232C/485 5 m dành cho VT3-V7R/VT-7SR

VT-C5R1

Cáp liên kết RS-232C/485 5 m dành cho VT3-V7R/VT-7SR

VT-C5R2 - Cáp liên kết RS-422A 5 m dành cho VT3-V7R/VT-7SR

VT-C5R2

Cáp liên kết RS-422A 5 m dành cho VT3-V7R/VT-7SR

OP-M1509 - Sổ tay hướng dẫn tham chiếu VT3-H3

OP-M1509

Sổ tay hướng dẫn tham chiếu VT3-H3

MT-T2 - Dành cho KZ-10~80, KZ-300/350 Ngưng

MT-T2

Dành cho KZ-10~80, KZ-300/350

OP-42255 - Tấm bảo vệ dành cho VT2-12/VT3-12(D)

OP-42255

Tấm bảo vệ dành cho VT2-12/VT3-12(D)

OP-42256 - Tấm bảo vệ dành cho VT2-10/VT3-V10(D)

OP-42256

Tấm bảo vệ dành cho VT2-10/VT3-V10(D)

OP-42262 - Đèn nền thay thế dành cho VT3-V10/VT2-10T

OP-42262

Đèn nền thay thế dành cho VT3-V10/VT2-10T

OP-75035 - Đèn nền thay thế dành cho VT3-S12 Ngưng

OP-75035

Đèn nền thay thế dành cho VT3-S12

OP-80929 - Đèn nền thay thế dành cho VT3-X15 Ngưng

OP-80929

Đèn nền thay thế dành cho VT3-X15

OP-87171 - Khối công tắc nút nhấn dừng khẩn cấp (màu đỏ)

OP-87171

Khối công tắc nút nhấn dừng khẩn cấp (màu đỏ)

OP-87172 - Khối công tắc nút nhấn (màu xám) Ngưng

OP-87172

Khối công tắc nút nhấn (màu xám)

OP-87173 - Khối công tắc nút nhấn (màu vàng)

OP-87173

Khối công tắc nút nhấn (màu vàng)

OP-87178 - Các tấm bảo vệ dành cho đầu cuối cầm tay 5 inch (5 tấm)

OP-87178

Các tấm bảo vệ dành cho đầu cuối cầm tay 5 inch (5 tấm)

OP-87179 - Các tấm bảo vệ dành cho đầu cuối cầm tay 6 inch (5 tấm)

OP-87179

Các tấm bảo vệ dành cho đầu cuối cầm tay 6 inch (5 tấm)

VT-T1 - Khối đầu cuối rơ le có thể tháo rời

VT-T1

Khối đầu cuối rơ le có thể tháo rời

VT2-B10 - Vỏ có khả năng chống chịu với môi trường dành cho mẫu VT3/VT2 10 inch

VT2-B10

Vỏ có khả năng chống chịu với môi trường dành cho mẫu VT3/VT2 10 inch

VT2-B12 - Vỏ có khả năng chống chịu với môi trường dành cho mẫu VT3/VT2 12 inch

VT2-B12

Vỏ có khả năng chống chịu với môi trường dành cho mẫu VT3/VT2 12 inch

VT2-B7 - Vỏ có khả năng chống chịu với môi trường dành cho mẫu VT3/VT2 7 inch

VT2-B7

Vỏ có khả năng chống chịu với môi trường dành cho mẫu VT3/VT2 7 inch

VT2-B8 - Vỏ có khả năng chống chịu với môi trường dành cho mẫu VT3/VT2 8 inch

VT2-B8

Vỏ có khả năng chống chịu với môi trường dành cho mẫu VT3/VT2 8 inch

VT3-SW1 - Khối công tắc dừng khẩn cấp dành cho VT3-V7R

VT3-SW1

Khối công tắc dừng khẩn cấp dành cho VT3-V7R

VT3-SW4 - Khối công tắc 4 kênh dành cho VT3-V7R

VT3-SW4

Khối công tắc 4 kênh dành cho VT3-V7R

VT3-SW6 - Khối công tắc 6 kênh dành cho VT3-V7R

VT3-SW6

Khối công tắc 6 kênh dành cho VT3-V7R