1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ thiết bị điều khiển
  4. HMI
  5. Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm
  6. Các mẫu
  7. Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com KZ-A500 5 m dành cho VT3-V7R/VT-7SR

Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạmSê-ri VT3

Cáp kết nối trực tiếp vào cổng Pro Com KZ-A500 5 m dành cho VT3-V7R/VT-7SR

VT-C5K2

[Mẫu ngưng sản xuất]

Mẫu này đã ngưng sản xuất.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn chứng nhận được đảm bảo tại thời điểm giao hàng từ công ty chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi::
  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển