1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ thiết bị điều khiển
  4. HMI
  5. Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm
  6. Các mẫu
  7. RS-232C/422/485 và cáp kết nối Ethernet (5 m)

Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạmSê-ri VT3

RS-232C/422/485 và cáp kết nối Ethernet (5 m)

OP-87192

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển