1. Trang chủ
  2. Các sản phẩm
  3. Bộ thiết bị điều khiển
  4. HMI
  5. Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạm
  6. Các mẫu
  7. Đầu nối I/F nối tiếp (20 chân)

Màn hình hiển thị bảng điều khiển chạmSê-ri VT3

Đầu nối I/F nối tiếp (20 chân)

OP-26275

  • PLC/HMI 用户支持
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

Bộ thiết bị điều khiển