M12, mã D, phần dương/ M12, mã D, phần dương Cáp Ethernet 5 m OP-88790

OP-88790 - M12, mã D, phần dương/ M12, mã D, phần dương Cáp Ethernet 5 m

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88790

Loại

M12, mã D, phần dương/ M12, mã D, phần dương Cáp Ethernet

Chiều dài

5 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác