M12, mã D, phần dương/ M12, mã D, phần dương Cáp Ethernet 5 m OP-88790

OP-88790 - M12, mã D, phần dương/ M12, mã D, phần dương Cáp Ethernet 5 m

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88790

Loại

M12, mã D, phần dương/ M12, mã D, phần dương Cáp Ethernet

Chiều dài

5 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác