Models Thiết bị đọc mã hoạt động bằng AI Sê-ri SR-X

Sản phẩm

SR-X100 - Thiết bị đọc mã hoạt động bằng AI

SR-X100

Thiết bị đọc mã hoạt động bằng AI

SR-X100W - Thiết bị đọc mã hoạt động bằng AI

SR-X100W

Thiết bị đọc mã hoạt động bằng AI

SR-X300 - Thiết bị đọc mã hoạt động bằng AI

SR-X300

Thiết bị đọc mã hoạt động bằng AI

SR-X300W - Thiết bị đọc mã hoạt động bằng AI

SR-X300W

Thiết bị đọc mã hoạt động bằng AI

SR-H8W - Phần mềm thiết lập AutoID Network Navigator

SR-H8W

Phần mềm thiết lập AutoID Network Navigator

OP-88681 - Cáp điều khiển 2 m Loại D-sub 9 chân

OP-88681

Cáp điều khiển 2 m Loại D-sub 9 chân

OP-88682 - Cáp điều khiển 5 m Loại D-sub 9 chân

OP-88682

Cáp điều khiển 5 m Loại D-sub 9 chân

OP-88683 - Cáp điều khiển 10 m Loại D-sub 9 chân

OP-88683

Cáp điều khiển 10 m Loại D-sub 9 chân

OP-88684 - Đầu nối hình chữ L Cáp điều khiển 2 m

OP-88684

Đầu nối hình chữ L Cáp điều khiển 2 m

OP-88685 - Đầu nối hình chữ L Cáp điều khiển 5 m

OP-88685

Đầu nối hình chữ L Cáp điều khiển 5 m

OP-88686 - Đầu nối hình chữ L Cáp điều khiển 10 m

OP-88686

Đầu nối hình chữ L Cáp điều khiển 10 m

OP-88687 - Đầu nối hình chữ L Cáp điều khiển 2 m Loại D-sub 9 chân

OP-88687

Đầu nối hình chữ L Cáp điều khiển 2 m Loại D-sub 9 chân

OP-88688 - Đầu nối hình chữ L Cáp điều khiển 5 m Loại D-sub 9 chân

OP-88688

Đầu nối hình chữ L Cáp điều khiển 5 m Loại D-sub 9 chân

OP-88689 - Đầu nối hình chữ L Cáp điều khiển 10 m Loại D-sub 9 chân

OP-88689

Đầu nối hình chữ L Cáp điều khiển 10 m Loại D-sub 9 chân

OP-88301 - CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 2 m

OP-88301

CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 2 m

OP-88302 - CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 5 m

OP-88302

CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 5 m

OP-88303 - CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 10 m

OP-88303

CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 10 m

SR-XHR - Gắn kèm ống kính độ phân giải cao

SR-XHR

Gắn kèm ống kính độ phân giải cao