M12, mã D, phần dương/ M12, mã D, phần dương Cáp Ethernet 2 m OP-88789

OP-88789 - M12, mã D, phần dương/ M12, mã D, phần dương Cáp Ethernet 2 m

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88789

Loại

M12, mã D, phần dương/ M12, mã D, phần dương Cáp Ethernet

Chiều dài

2 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác