M12, mã D, phần dương/ M12, mã D, phần dương Cáp Ethernet 0,3 m OP-88788

OP-88788 - M12, mã D, phần dương/ M12, mã D, phần dương Cáp Ethernet 0,3 m

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88788

Loại

M12, mã D, phần dương/ M12, mã D, phần dương Cáp Ethernet

Chiều dài

0.3 m

Các mẫu khác