M12, mã L, phần âm, được bện Cáp nguồn cung cấp điện 5 m OP-88783

OP-88783 - M12, mã L, phần âm, được bện Cáp nguồn cung cấp điện 5 m

*Xin lưu ý rằng các phụ kiện mô tả trong hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và có thể không đi kèm với sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF)

Hướng dẫn sử dụng

Dữ liệu CAD

Xem 360° (3D PDF)

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88783 *1

Loại

M12, mã L, phần âm, được bện Cáp nguồn cung cấp điện

Chiều dài

5 m

*1 Sử dụng tải từ 12 A trở xuống cho mỗi V1 và V2 và tổng tải từ 20 A trở xuống khi sử dụng cáp nguồn OP-88782 đến OP-88787.

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác