Cáp SR 5 m OP-88780

OP-88780 - Cáp SR 5 m

Phần mềm

  • Khắc CE

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88780

Loại

Cáp SR

Chiều dài

5 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác