Cáp điều khiển 2 m Loại D-sub 9 chân OP-88681

OP-88681 - Cáp điều khiển 2 m Loại D-sub 9 chân

Phần mềm

  • Khắc CE
  • Tiêu chuẩn UL Listing(us)

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88681

Chiều dài

2 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác