CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 10 m OP-88303

OP-88303 - CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông 10 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-88303

Loại

CÁP ETHERNET (tuân thủ NFPA79) đầu nối góc vuông

Chiều dài

10 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác