Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79 10 m OP-87232

OP-87232 - Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79 10 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87232

Loại

Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79

Chiều dài

10 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác