Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79 2 m OP-87230

OP-87230 - Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79 2 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87230

Loại

Cáp Ethernet tuân thủ NFPA79

Chiều dài

2 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác