Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79 với D-sub 9 chốt 10 m OP-87529

OP-87529 - Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79 với D-sub 9 chốt 10 m

Phần mềm

Thông số kỹ thuật

Mẫu

OP-87529

Loại

Cáp điều khiển tuân thủ NFPA79 với D-sub 9 chốt

Chiều dài

10 m

Dữ liệu kỹ thuật (PDF) Các mẫu khác