Bộ đọc mã 2D nhỏ gọn Sê-ri SR-750

Sê-ri SR-750 - Bộ đọc mã 2D nhỏ gọn

Cung cấp hiệu suất đọc mã 1D và 2D chất lượng cao. Thuật toán điều chỉnh mã tích hợp có nghĩa là khả năng đọc đáng tin cậy, ngay cả khi chất lượng mã thay đổi do những sai biệt trong in ấn và khắc.

Các đặc điểm nổi trội

  • Khả năng đọc
  • Dễ chỉnh
  • Bảo trì dự đoán

ĐỀ NGHỊ

Sản phẩm thay thế

Thiết bị đọc mã đa năng được chế tạo để đáp ứng các vận hành đầy thách thức

Sê-ri SR-X - Thiết bị đọc mã hoạt động bằng AI

  • Nỗ lực để đạt tỷ lệ đọc 100%
  • Nhanh chóng xác định nguyên nhân gây ra lỗi
  • Cực kỳ đơn giản dành cho bất kỳ người dùng nào
  • Chụp bất kỳ mục tiêu nào trong bất kỳ môi trường nào

Tải Catalogue về Sê-ri SR-X Thiết bị đọc mã hoạt động bằng AI Catalo