Bộ đọc mã 2D nhỏ gọn Sê-ri SR-750

Sê-ri SR-750 - Bộ đọc mã 2D nhỏ gọn

Cung cấp hiệu suất đọc mã 1D và 2D chất lượng cao. Thuật toán điều chỉnh mã tích hợp có nghĩa là khả năng đọc đáng tin cậy, ngay cả khi chất lượng mã thay đổi do những sai biệt trong in ấn và khắc.

Các đặc điểm nổi trội

  • Khả năng đọc
  • Dễ chỉnh
  • Bảo trì dự đoán

ĐỀ NGHỊ

Sản phẩm thay thế

Một thiết bị có thể đọc mọi mã, ở mọi vị trí, với mọi tốc độ

Sê-ri SR-2000 - Thiết bị đọc mã 1D/2D

  • Trường quan sát cực rộng
  • Độ sâu trường lớn hơn ở phạm vi xa hơn
  • Đọc các đối tượng đang di chuyển

Tải Catalogue về Sê-ri SR-2000 Thiết bị đọc mã 1D/2D Catalo